Rozkład zajęć 2020/2021

Opublikowane przez liberation2 w dniu


SP nr 93,

Klasa 1

grupa 1

środa  11.55-12.40  świetlica

piątek 11.55-12.40  s.37

grupa 2

wtorek   13.00-13.45 s.42

czwartek 13.00-13.45 s.42

grupa 3

poniedziałek 13.55-14.40 s.36

czwartek     13.55-14.40 s.37

Lista dzieci przydzielona do poszczególnych grup jest na drzwiach wejściowych do szatni


Klasa 2

grupa 1

środa     9.10-9.55 świetlica

czwartek 10.05-10.50 świetlica

grupa 2

poniedziałek 10,05-10.50 s.40

czwartek     11.00-11.45 świetlica

grupa 3

środa  10.05-10.50 świetlica

piątek 10.05-10.50 świetlica

grupa 4

wtorek   10.05-10.50 świetlica

czwartek 10.05-10.55 świetlica

grupa 5

wtorek   9.10-10.55 świetlica

Lista dzieci przydzielona do poszczególnych grup jest na drzwiach wejściowych do szatni


Klasa 3

grupa 1

poniedziałek 14.40-15.35 s.36

środa        13.00-13.45 s.42

grupa 2

wtorek   13.55-14.40 s.42

czwartek 11.55-12.40 s.64

grupa 3

wtorek   14.50-15.35 s.42

czwartek 13.55-14.40 s.42

grupa 4

środa    14.50-15.35 s.42

czwartek 13.00-13.45 s.37

grupa 5

poniedziałek 13.00-13.45 s.36

czwartek      8.15-9.00  świetlica

grupa 6

wtorek   13.00-13.45 s.37

czwartek 14.50-15.35 s.37

Lista dzieci przydzielona do poszczególnych grup jest na drzwiach wejściowych do szatni


Klasa 4 a,b

poniedziałek 9.10-9.55 świetlica

piątek       9.10-9.55 świetlica


Klasa 4 c

wtorek      8.15-9.00 s.40

czwartek    8.15-9.00 świetlica


Klasa 5b

wtorek    9.10-9.55 s.40

czwartek  9.10-9.55 świetlica


Klasa 5 a,c

środa  8.15-9.00 świetlica

piątek 13.55-14.40 s.37


Klasa 6 a,b,c

środa  13.55-14.40 s.42

piątek 13.00-13.45 s.37


Klasa 6 d

wtorek 11.00-11.45 świetlica


Klasa 7

piątek 14.50-15.35 s.37

drugi termin do uzgodnienia z Lektorem

język niemiecki   – od 5.10

wtorek 13,50-15.35


SP nr 21,

Klasa 4b

czwartek    8.55-9.40 stołówka

piątek      9.50-10.35 s.65

Klasa 6

środa       13.40-14.25 s.58

czwartek    13.40-14.25 s.58

Klasa 7

środa       14.40-15.25 s.58

czwartek    14.40-15.25 s.58

Klasa 2

czwartek   12.40-13.25 s.65 


SP nr 30,

Klasa 1

środa      12.40-13.25 s.10

czwartek   13.40-14.25 s.11

Klasa 3

środa      13.40-14.25 s.11

czwartek   14.30-15.15 s.11

Klasa 6

środa      14.45-15.30 s.11

piątek      14.00-14.45 s.11


SP nr 100,

Klasa 1

poniedziałek  12.55-13.40

piątek        11.50-13.35 s.29

Klasa 3

wtorek        12.55-13.40

piątek        13.50-14.35

Klasa 4

poniedziałek  14.40-15.25

piątek        14.40-15.25

Klasa 6

poniedziałek  13.50-14.35

piątek        12.50-13.35

Klasa 2

wtorek        13.50-14.35


SP nr 110,

Klasa 1

poniedziałek  13.50-14.35

wtorek        13.15-14.00

Klasa 2

poniedziałek  14.40-15.25

wtorek        14.40-15.25

Klasa 3

poniedziałek 13.00-13.45

piątek       13.00-13.45

 

Zajęcia rozpoczynamy od 5.10